VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy je příslušná:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů
mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.